Szellemi alkotások joga

Dr. Mészáros András ügyvéd

Dr. Mészáros András ügyvéd

Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon - elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el. Ügyvédi tevékenységem során különféle típusú ügyekben képviselem megbízóim érdekeit. Álljon itt egy rövid felsorolás, hogy elsősorban mely esetekben számíthat a segítségemre: büntető eljárásban sértetti, vagy vádlotti képviselet polgári peres és nemperes eljárásokban képviselet szabálysértési eljárásban az eljárás alá vont személy, vagy sértett fél képviselete ingatlan adásvételi, ajándékozási szerződések készítése öröklési szerződések, végrendeletek készítése elektronikus cégeljárásban, cégalapításban, változásbejegyzési eljárásban történő képviselet. Ha úgy érzi, hogy valamely jogi problémában segítségre van szüksége, de nem biztos abban, hogy az eljárás során ügyvéd közreműködése is szükséges, kérem, ne habozzon kapcsolatba lépni velem. Ezért a tanácsadásért semmiféle díjat nem számítok fel Önnek. Ügyvédi tevékenységem során az ügyvédi munkadíjat fix- vagy óradíjban állapítjuk meg, egyéni megállapodás alapján. Peres és nemperes eljárások esetében a munkadíj a perérték meghatározott százalékában kerül megállapításra. A munkadíj megállapításáról minden esetben egy megbízási szerződés készül, amely mindkét fél jogait és kötelességeit pontosan rögzíti, a későbbi félreértések elkerülése végett. Dr. Mészáros András Középiskolai éveimet Szombathelyen, a Nagy Lajos Gimnáziumban teljesítettem, majd érettségi után felvételiztem a Rendőrtiszti Főiskolára. Ennek elvégzését követően, már mint hivatásos rendőrtiszt végeztem el a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karát, cum laude minősítéssel. Rendőrtisztként közlekedésrendészeti szakterületen dolgoztam. Előbb balesetvizsgáló, majd fővizsgáló beosztást töltöttem be, végül közel egy év időtartamban a Szombathelyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője voltam. Ezt követően más szakterületeken teljesítettem szolgálatot, majd a jogi szakvizsga letételét követően döntöttem úgy, hogy a megszerzett tudást kamatoztatni szeretném. Ezért megváltam az egyenruhától, és egyéni ügyvédi karrierem építésébe fogtam. Angolul és németül beszélek.

Cím: 9700 Szombathely, Sz. Gellért u 44. Fsz. 1. Kapcsolat: Dr. Mészáros András Telefon: 0694 999 636
Web: http://drmeszarosandras.hu/   E-mail küldése

Címkék: adat védelem, büntetőjog, cégalapítás, családjog, illeték, ingatlanjog, ingatlanos ügyvéd, jogszabály, öröklés, pénzügyi jog, ügyvéd szombathely, végrendelet